Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia za świadczone usługi: